Obchodní podmínky

Nákupní řád

1. Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu vetroporte.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je Vetroporte s.r.o., IČO 28678095, DIČ CZ28678095 – jsme plátci DPH. Bankovní účet 2108557088/2700.

2. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, mailem nebo telefonicky na kontaktních číslech Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

3. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány bez i včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.

4. Bonusy, slevy

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou aktuální ceny na e-shopu a nebo slevy stanovené stálým odběratelům v jednotlivých rámcových smlouvách.

5. Způsoby platby

Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby:

a) Mohou si nechat zboží zaslat na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky – zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží.

b) Platba předem na bankovní účet Prodávajícího po dohodě s Prodávajícím. Platit může Kupující bankovním převodem či složenkou. Objednávka bude odeslána v okamžiku připsání částky na bankovní účet Prodávajícího.

c) Platba hotově při osobním převzetí zboží. V případě, že se Kupující s Prodávajícím dohodli na osobním předání zboží, je možné zboží zaplatit v hotovosti při převzetí zboží.

Kupujícím ze Slovenska a dalších zemí eurozóny nabízíme pouze formu platby předem na EUR bankovní účet Prodávajícího. Tento způsob je pro Prodávajícího i Kupujícího při mezinárodním obchodním styku jednodušší a mnohem levnější.

6. Doba dodání zboží

Zboží které je skladem v ČR je Prodávající schopen vyexpedovat do dvou pracovních dnů. Ostatní zboží je skladem na centrálním skladě výrobce v Itálii – expedujeme zpravidla do 10-15 pracovních dní. Zboží bude dodáno přepravní službou nebo poštou, která zboží dodá přímo na uvedenou adresu. Termín dodání budeme avizovat maximálně den před dodáním zboží a to telefonicky či mailem. Pokud zboží není na skladě v ČR, zákazník bude o předběžném termínu informován v potvrzení objednávky. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do patnácti pracovních dnů, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky. Upozornění pro Kupující ze zahraničí: Počítejte s dobou dodání minimálně 10 pracovních dnů od Vaší objednávky. Peníze na náš bankovní účet dorazí přibližně za 5 pracovních dnů a dalších 5 pracovních dnů trvá odeslání balíku na Slovensko, případně do jiné země.

7. Způsoby dopravy

Zboží Prodávající zasílá prostřednictvím přepravní služby Geis.  Zboží  je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu, ani samotného zboží. Náklady na expedici zboží jsou závislé na způsoby platby. V případě dobírky menších balíků jsou k objednávce připočteny náklady ve výši 150 Kč u přepravce Geis, osobní odběr na prodejně v Liberci-Jeřmanicích je zdarma. Větší balíky (hlavně dlouhé) jsou přepravovány spediční službou Toptrans – cena je stanovena individuálně. Informace pro Kupující ze zahraničí: expediční náklady na balík odesílaný do zahraničí jsou vyšší. Expediční náklady i dobu dodání pro zásilku odesílanou do jiné země Vám rádi sdělíme na základě Vašich konkrétních potřeb.

8. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle +420773902980 nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního (nebo jiného vhodného) obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě – faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis“

9. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:

a) kdy má opravněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
b) kdy není schopen doručit zboží v daném termínu
c) v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
d) kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

10. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na územi České republiky.

Záruka, reklamační řád

1. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.metalglass.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je VETROPORTE s.r.o., IČO 28678095, DIČ CZ28678095 – plátce DPH. Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

2. Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od přepravní společnosti zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem – kurýrem protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující zásilku od přepravce převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.

3. Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě – faktura.Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis“

4. Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců.

5. Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v provozovně (po vzájemné dohodě) Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

6. Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstanění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě – fakturu, kompletní výrobek (příklad: pokud výrobek obsahuje sadu 2 kusů a jeden je považován za vadný, součástí reklamace musí být všechny kusy). Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

7. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám ke kterým je zboží určeno, případně podmínkám uvedeným v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Typickým příkladem je poškrábání provozem, pádem při montáži atd.

8. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt: VETROPORTE s.r.o., Milířská 408, Jeřmanice 463 12, info@vetroporte.cz

+25

let na trhu

nás vybavilo bohatými zkušenostmi

+15

členů našeho týmu

je připraveno
vám pomoci

+500

zakázek ročně

pro domácnosti i firmy

až 5

let záruky

na komplet dveří Sapeli